ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Saving Insurance

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA FLEXI SAVING (PAR)

1. เงินออมจะงอกเงยในระยะยาวไปจนถึง อายุ 99 ปี ด้วยมูลค่ากรมธรรม์ และเงินปันผล*                         

2. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่อาจสูงขึ้น               

3. คลายความกังวลใจได้ว่า มีเงินออมรองรับแผนการเงินทุกช่วงเวลาของชีวิต คุ้มครองตลอดชีพ           

4. เลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด (5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี)

                 

AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR)

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล) ให้คุณจ่ายประกันเบาๆ กำหนดเป้าหมายการออมระยะพอดีๆ ช่วยให้บริหารการเงินอย่างคุ้มค่า พร้อมรับความคุ้มครองตลอดระยะเวลากรมธรรม์เพื่อให้คุณและคนที่รักได้อุ่นใจ