ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

LUMA Hi5

คุ้มที่สุด ประกันสุขภาพคู่แม่ลูก / พ่อลูก ด้วยเบี้ยเริมต้นของทารกแรกเกิดเพียง 23,680 บาท

ไม่มีระยะรอคอย ไม่ต้องสำรองจ่าย

 คุ้มครองการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร (ระยะรอคอย 280 วัน)

 

รับใบเสนอราคาประกันสุขภาพ Luma

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
สมัครเป็นครอบครัว 4 ท่าน รับส่วนลด 20%