ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

รับสมัคร ตัวแทนประกันชีวิต AIA

โปรดจำไว้ก่อนเลือกคุณต้องรู้ว่า พ่อแม่ให้กำเนิดเรามาก็จริง แต่ทางเลือกในชีวิต  คุณต้องเป็นคนเลือกเอง ไม่มีใครเลือกให้คุณได้  

คุณเป็นผู้กำกับชีวิตของตัวของคุณเอง เลือกถูกก็ชีวิตคุณ  เลือกผิดก็ชีวิตคุณ 

เพียงแต่ถ้าเลือกผิดชีวิตน้อยๆก็จบลงไปชีวิตนึง ถ้าเลือกถูกผลลัพธ์ไม่ได้ตกที่ตัวคุณอย่างเดียว แต่มันจะมีผลไปถึงลูกหลานคุณด้วย 

เพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆ ก่อนเลือก เพราะ “ทางของคุณ คุณเลือกเอง”

ถ้าคำตอบของคุณเป็นด้านขาวมือทั้งหมด โทรหาเราที่ 0948269591 เรามีคำตอบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ