ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

LUMA Asia Care Plus

ประกันสุขภาพ LUMA เหมาจ่าย วงเงิน 32 ล้าน 

คุ้มครองการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร 

รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน 
ไม่มีระยะรอคอย ไม่ต้องสำรองจ่าย 
 

รับใบเสนอราคาประกันสุขภาพ Luma

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
สมัครเป็นครอบครัว 4 ท่าน รับส่วนลด 20%