ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

20PLN ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

เอไอเอ ตลอดชีพ กรมธรรม์ที่ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัวโดยเฉพาะ

  • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
  • หลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
  • บริษัทจ่ายเบี้ยประกันแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนครอบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
  • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

20 Pay Life ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ