ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold


เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold (ต้องซื้อคู่กับประกันชีวิตหลักแบบคุ้มครองตลอดชีพ หรือสะสมทรัพย์)

รวมผลประโยชน์ Day Case การักษาที่เคลมได้ตามแผนที่ซื้อ โดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ