ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

AIA H&S Plus Gold ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 


 รวมผลประโยชน์ Day Case การักษาที่เคลมได้ตามแผนที่ซื้อ โดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็กเล็ก AIA HB Extra

ค่าชดเชยรายวัน มีประโยชน์ไว้ช่วยจ่ายค่าห้องที่อาจจะเกินมาจากแผนที่ซื้อไว้

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ