ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และนักศึกษา

ช่องทางนี้เป็นช่องทางตัวแทน สามารถใช้บริการข้อมูลเรื่องการสมัครประกันกลุ่มนักเรียนค่ะ

หากคุณลูกค้าต้องการสอบถาม เรื่องประกันนักเรียนที่ถืออยู่ กรุณาติดต่อตัวแทนที่ทางโรงเรียนของท่านซื้อไว้ หรือ 1581 ค่ะ

เพราะทางเราไม่สามารถดูข้อมูลข้ามหน่วยงานที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางเราได้ค่ะ


 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ