ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันเดินทางนักเรียน ศึกษาต่อต่างประเทศ AIG Travel Guard Overseas Student

กรมธรรม์ออกโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด 

TRAVEL GUARD OVERSEAS STUDENT แผนประกันเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 

สั่งซื้อประกันเดินทาง พร้อมรับกรมธรรม์ทางอีเมล์

กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการชำระเบี้ย

น.ส. สุธิดา เอื้อวิศาลสิน

กสิกรไทย สาขาสำนักสีลม 7892203827

กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ 1259529999

กรุงเทพ สาขาสยามพารากอน 8550091576

ไทยพาณิชย์ สาขา All Seasons Place 1552175373

TMB สาขาสุรวงศ์ 0782197180